Wykształcenie

20131 semestr

Høyskole i Oslo og Akershus, Tolking av monologer (Tłumaczenia monologów, pamięć i technika robienia notatek)

strona www
20091 rok

Høyskole i Oslo, Tolking i retts- og nemdsmøter (Tłumaczenia sądowe)

strona www
2007–20081 rok

Høyskole i Oslo, Tolking i offentlig sektor (Tłumaczenia dla sektora publicznego)

strona www
2005–20072 lata

Universitetet i Bergen, Medievitenskap (Medioznawstwo, licencjat)

strona www
1999-20055 lat

Uniwersytet Gdański, magister Skandynawistyki - języki, kultura, zagadnienia społeczno-ekonomiczne i polityczne dotyczące krajów Skandynawskich, teoria i technika tłumaczeń

strona www
20042 m-ce

Universitetet i Bergen, Institutt for Informasjons - og medievitenskap, Utenriksdepartementets semesterstipend: stypendium dla piszących pracę magisterską po norwesku

20031 m-c

Universitetet i Bergen, stypendium w letniej szkole językowej

20026 m-cy

Universitetet i Oslo, Nordistikk; "Norsk i utlandet"

20122 dni

Translatørkurs (kurs z tłumaczeń specjalistycznych), organizator Norges Handelshøyskole (Norweska Wyższa Szkoła Ekonomiczna), Bergen

zobacz dyplom
20062 dni

Grunnkurs tolking (podstawy tłumaczeń ustnych), organizator: Noricom Bergen

zobacz dyplom
20051 dzień

Rettstolking (ustne tłumaczenia sądowe), organizator: Noricom Bergen

zobacz dyplom
20051 dzień

Przekład poezji,
organizator: Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich, Uniwersytet Gdański

20041 dzień

Tłumaczenia sądowe,
organizator: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Gdańsk

Copyright © 2013 Urszula Srebrowska