Doświadczenie

Doświadczenie Doświadczenie

Tłumaczę zawodowo od 2004 roku.

Największe doświadczenie mam w następujących dziedzinach:

Tłumaczenia pisemne

 • BHP, bezpieczeństwo elektryczne
 • związki zawodowe
 • prawo karne i cywilne
 • dokumentacja medyczna
 • sprawozdania roczne
 • Karty charakterystyki produktów

Tłumaczenia ustne

 • Sądy i policja (prawo karne i cywilne)
 • Pozostałe tłumaczenia dla sektora publicznego, w tym medyczne
 • Europejskie Rady Zakładowe
 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza i polityczna
 • Szkolenia BHP
Copyright © 2013 Urszula Srebrowska