Utdanning

20131 semester

Høyskole i Oslo og Akershus, Tolking av monologer og notatteknikk

nettside
20091 år

Høyskole i Oslo, Tolking i retts- og nemdsmøter

nettside
2007–20081 år

Høyskole i Oslo, Tolking i offentlig sektor

nettside
2005–20072 år

Universitetet i Bergen, bachelor i Medievitenskap

nettside
1999-20055 år

Uniwersytet Gdański, magister Skandynawistyki (mastergrad i Skandinavistikk), - språk, kultur, samfunns - økonomiske og politiske emner om Skandinavia, tolking og oversettelse.

nettside
20042 md

Universitetet i Bergen, Institutt for Informasjons - og medievitenskap, Utenriksdepartementets semesterstipend for skrivning av masteroppgaven.

20031 md

Universitetet i Bergen, sommerskole, stipend.

20026 md

Universitetet i Oslo, Nordistikk; "Norsk i utlandet".

20122 dager

Translatørkurs i regi av Norges Handelshøyskole, Bergen

se kursbevis
20062 dager

Grunnkurs tolking, arrangert av: Noricom Bergen

se kursbevis
20051 dag

Rettstolking, arrangert av: Noricom Bergen

se kursbevis
20051 dag

Przekład poezji (Oversettelse av poesi),
arrangert av: Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich (vitenskapelig gruppe for oversettere av skandinavisk litteratur), Uniwersytet Gdański

20041 dag

Tłumaczenia sądowe (Oversettelse og tolking i retten),
arrangert av: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (Polske tolker og translatørers forening), Gdańsk

Copyright © 2013 Urszula Srebrowska