Erfaring

Erfaring Erfaring

Jeg har jobbet som tolk og oversetter siden 2004.

Jeg har størst erfaring innen følgende områder:

Oversettelser

 • HMS, elsikkerhet
 • fagforeninger
 • strafferett, sivilrett
 • medisinsk dokumentasjon
 • årsrapporter
 • Produktdatablader

Tolking

 • Domstoler og politiet (straffesaker og tvistesaker)
 • Annen tolking for offentlig sektor, inkludert helse
 • European Works Council
 • Internasjonalt økonomisk og politisk samarbeid
 • HMS kurs
Copyright © 2013 Urszula Srebrowska