Prissetting

Prissetting Prissetting

Hver oppdrag trenger eget prissetting fordi prisen avhenger av flere faktorer.

Prissetting oversettelser

Oversettelsespris avhenger av antall sider. En side består av 300 ord, uavhengig av antall fysiske sider teksten dekker. Pris avhenger av antall ord i kildeteksten (originalteksten). Hvis teksten er levert i en format som ikke lar seg redigere og ordene ikke kan telles maskinelt, er det antall ord i oversettelsen som gjelder.

Sidepris avhenger av:

  • tekstens vanskelighetsgrad (oversettelse av en fagtekst kan ta 2-3 ganger mer tid enn en generell enn, derfor er den dyrere)
  • om oversettelse er fra eller til mitt fremmedspråk. Oversettelse til fremmedspråk er mer tidskrevende, derfor dyrere.
  • om det haster eller ikke (normal oversettelsestempo som tilsvarer fulltidsstilling er 5 sider per arbeidsdag. Oversettelsen som krever helgearbeid eller overtidsarbeid koster 50% mer. Det er viktig å huske at en oversetter må vanligvis håndtere flere oppdrag samtidig derfor kan man ikke forvente at oversetteren skal jobbe flere dager utelukkende med vårt oppdrag.)
  • dokumentformat teksten er levert i. Oversettelsen fra en ikke redigerbar fil (JPG, PDF) er mer tidskrevende og derfor dyrere.

Mer om regler for oversetting og oppgjør for bestilt oversettelse finner du her:
På polsk
http://www.stp.org.pl/Regulacje-STP/Regulaminy/Warunki-wykonywania-tlumaczen-pisemnych-zasady-wynagradzania-tlumaczy

På norsk
http://www.translatorportalen.com/hjem/raad-til-innkjoepere-av-oversettelser.html


Prissetting tolking

Telefon/skjermtolking betales per time.

Tilstedetolking betales per økt (4 timer) eller per dag.

Mer om tolkebestilling og oppgjør for tolkeoppdrag finner du her:

På polsk
http://www.stp.org.pl/Regulacje-STP/Regulaminy/Warunki-pracy-zasady-wynagradzania-tlumaczy-konferencyjnych

På engelsk
http://aiic.net/professional-standards

På norsk
http://www.tolkeportalen.no/no/For-tolkebrukere/

Copyright © 2013 Urszula Srebrowska