Publiserte oversettelser

Publiserte <span>oversettelser</span> Publiserte <span>oversettelser</span>

„Niewidzialni. Antologia współczesnych opowiadań norweskich”

Trio 2005, oversettelse til polsk av to noveller for novellesamling med norske samtidsnoveller: Arild Nyquist: „Husholdersken” og Merethe Lindstrøm: „Stillhetens hav”.

„Ludvig Holberg. Na tropach wspólnej tożsamości północnoeuropejskiej”

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005, Oversettelse av Eiliv Vinje sin referat fra Holberg konferansen

„Jeppe ze wzgórza i inne sztuki”

Deltagelse i oversettelsen av Ludvig Holbergs „Den forvandlede brudgom” utgitt sammen med to andre komedier under en felles tittel.

„Morze w literaturze norweskiej”

Uniwersytet Gdański 2003, oversettelse av et dikt til en liten samling (havet i norsk litteratur) presentert i Muzeum Morskie (Maritim Museum) i Gdańsk;

„Umarła Madonna” (Død Madonna)

Oversettelse til polsk av manus/undertitler til ”Død Madonna”, en dokumentarfilm om Dagny Juel Przybyszewska, av Inger Anna Krohn-Nydal og Evald Otterstad, 2005.

Copyright © 2013 Urszula Srebrowska