Kontakt på e-post foretrekkes

Polen: +48 604 268 382
Norge: +47 45 852 431

LinkedIn


Jeg betrakter alle mottatte dokumenter og informasjoner konfidensielt. Jeg utfører alle oppdrag punktlig og presist.

Copyright © 2013 Urszula Srebrowska